Vragenlijst gezondheidsverklaring klant

Om onnodige risico’s te vermijden, dient u voordat u deelneemt aan een van de groepslessen of personal training sessies de onderstaande vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en te ondertekenen. Deelname aan de trainingen geschiedt op eigen risico.

Wilt u de vragen beantoowrden met ja of nee?